Valtuusto syksy 2017

Huhtikuussa 2017 valittu valtuusto aloitti työnsä kesäkuussa. Sain kaksi mielenkiintoista tehtävää kaupunginhallituksen varajäsenyyden  ja konsernijaoston jäsenyyden.  Lisöksi toimin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä.

Ensimmäisen puolen vuoden aika olen jättänyt yhden aloitteen, joiden ensimmäinen allekirjoittaja olen ja tehnyt kaksi valtuustokyselyä.

Valtuustokysely Tampereen kaupungin asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta (18.12.2017)

Valtuustokysely Vainajien nimien lisääminen Kalevankankaan hautausmaan punaisten muistomerkkiin (18.12.2017)

Valtuustoaloite sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi ikäihmisten akuuttiin sairaanhoitoon (23.10.2017)

Luottamushenkilöiden palkkiosääntövenkoilu

Syyskauden viimeisessä kokouksessa valtuusto käsitteli hallintosäännön päivittämisen yhteydessa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Palkkiosääntöliitteessä määritellään luottamushenkilöiden palkkioiden suuruus ja maksuperusteet. Valtuustoryhmämme pitää ongelmallisena, että valtuutetut itse tekevät esitykset palkkioiden määrästä ja maksuperusteista.

Esitin kokouksessa valtuustoryhmän palautusesityksen sekä ehdotuksen perustaa  riippumaton työryhmä palkkiosääntöä valmistelemaan.

Blogiteksti  Valtuusto sähläsi luottamushenkilöiden palkkiosääntöpäätöksessä kuvaa, miten päätös valtuustossa ja sitä ennen eteni.

Talousarvio 2018

Pormestariohjelmassa on lukuisia hyviä kirjauksia. Ohjelma on kuitenkin hyvin laaja eivätkä ohjelmaan sitoutuneet valtuustoryhmät ole yksimielisiä tavoitteiden keskinäisestä toteuttamisjärjestyksestä. Pormestariohjelman toteuttamisen ongelmat tiivistyivät kaupungin ensi vuoden budjettiin, johon on varattu lähes 40 miljoonaa euroa vähemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin tänä vuonna on marraskuun talousarvioennusteeen mukaan tarvittu.

Pohdimme pitkään valtuustoryhmässä pysymistä pormestarikoalitiossa. Päätimme kuitenkin jatkaa koalitiossa, sillä arvioimme valtuustoryhmällä osana koalitiota olevan enemmän mahdollisuuksia varmistaa tamperelaisille tärkeiden palvelujen toteutumist

Puheenvuorot Tampereen kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 Talousarviossa on varattu liian vähän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Yleisönosastokirjoitus  Budjetti ennakoi sosiaali- ja terveydenhuollon leikkauksia yhdessä Ulla-Leena Alpin kanssa Aamulehdessä 31.10.2017.

Vasen Kaistan jutuissa lisää budjetista. Viimeisimmän jutun Vasemmistoliitto tiukkana talousarviovaltuustossa lopussa on linkit kaikkiin aihetta käsitteleviin juttuihin kaistassa ja muualla verkossa.

Tilakeskuksen yhtiöittäminen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastusti Tilakeskuksen yhtiöittämistä. Katsoimme, ettei yhtiöittäminen ole ainoa eikä paras ratkaisu Tilakeskuksen ongelmiin. Asiasta äänestettäessä kaupunginvaltuustossa ja kantamme hävisi.

Tilakeskuksen yhtiöittämisestä päätettäessä törmäsin mielenkiintoiseen puutteeseen.  Kaupungin omistamien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiä ei ollut saatavissa kaupungilta vaan ne olisi pitänyt ostaa Kaupparekisteristä.

Yleisönosasto.  Tilakeskuksen yhtiöittämistarve arvioitava perusteellisesti. Aamulehti 27.8.2017.  (Linkki vie Vasen Kaistan kolumniin, jossa on julkaistu yleisönosastokirjoituksen toimitukseen lähetetty versio.)

Vasen Kaistan kolumni Tiedolla johtaminen ontuu Tampereella kertoo, miten yhtiöjärjestysten pyyntö eteni ja lopulta yhtiöjärjestykset sain käyttööni. Tosin vasta valtuuston kokouksen jälkeen.

Vasen Kaistan uutiset  Kaupunginvaltuusto päätti yhtiöittää tilakeskuksen.Jutun lopussa on linkit kaikkiin aihetta käsitteleviin juttuihin.

Kotilinnasäätiön vuokraoikeuden siirto

Kaupunginhallitus käsitteli kesäkuussa pöydälle jäänyttä päätöstä Kotilinnasäätiön vuokraoikeuden eteenpäin myymisestä elokuussa. Selvitys asiasta on vielä kesken, mutta asia tiivistyy kysymykseen: ovatko säännöt kaikille tahoille samat. Kotilinnasäätiöhän edelleen vuokrasi kaupungilta vuokraamansa tontin rakennusyhtiölle ja sai vuokraoikeuden siirrosta 1,2 miljoonaa euroa maksua. Vuokrasopimuksen mukaan siirrosta ilman kaupungin päätöstä seuraa sakkorangaistus, joka on suuruudeltaan 25 kertaa maanvuosivuokra. Kotilinnasäätiölle se olisi tarkoittanut 1,8 miljoonan euron sakkoa. Kaupunginhallituksessa vastustin yhdessä vihreiden kanssa sakon perimättä jättämistä.

Koska päätöksestä oli tehty oikaisuvaatimus, asia palasi uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen osittain, sillä sakon perimättä jättäminen voidaan tulkita Euroopan unionin valtioapusäännösten vastaiseksi. Päätös palautettiin uudelleen valmisteluun. Myös kaupungin sisäinen tarkastus selvittää Kotilinnansäätiön päätöksentekoa asiasta. Myös Patentti- ja rekisterihallitus on asiasta säätiötä huomauttanut. Säätiö on valittanut huomautuksesta hallinto-oikeuteen. Kotilinnasäätiön tapauksesta tulemme kuulemaan vielä.

Yleisönosastokirjoitus. Kotilinnasäätiön armahduspäätös Tampereen kaupunginhallituksessa ei ollut yksimielinen.  Aamulehti 5.10.2017

Kotilinnasäätiön vuokratontin siirtoa uutisoitiin Ylen Tampereen radiouutisisa ja Pirkanmaan alueuutisissa 17.8.2017 sekä verkkosivujen uutisessa otsikolla:
Kummola Tampereen erikoisesta tonttikaupasta: Lopputulos on loistava, vaikka kaikki ei mennyt ihan oikein

Tampere armahti Kotilinnasäätiön miljoonasakoilta. Aamulehti 15.8.2017
Jutun verkkoversio.

Kotilinnasäätiön tonttijupakasta uhkaa syntyä valitusautomaatti – Kolme kaupunginhallituksen jäsentä sanoo, että näin voi käydä.  Aamulehti verkkouutinen 20.11.2017

Kotilinnasäätiön kohutonttikauppa palautetaan uudelleen valmisteluun.  Aamulehti verkkouutinen 20.11.2017