Valtuusto

Tervetuloa katsomaan, mitä olen Tampereen kaupunginvaltuustossa puuhaillut. Kirjoitukset-sivuille on koottu kolumnit, yleisönosastokirjoitukset ja muut julkaistut tekstit. Mediassa-sivuille  puolestaan on koottu mediaesiintymiset.

Lähetän muutaman kerran vuodessa myös valtuustokirjeitä, jos haluat tilata kirjeen sähköpostiisi, niin ota yhteyttä (s.torkkola AT gmail.com).

Syyskausi 2018

Kaupunginvaltuuston syksyllä keskiössä on edelleen kaupungintalous. Kevään säästöohjelma todentuu lautakuntien päätökseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa syyskuussa tehtiin päätöksiä palvelujen heikennyksistä. Vasemmistoliiton lautakunnan jäsen Ulla-Leena Alppi vastusti heikennyksiä. Vasen Kaista -verkkolehden jutussa  Lautakunnan päätös heikentää ikäihmisten ja vammaisten palveluja  (14.9.2018) lisää.

Kevätkausi 2018

Kevätkaudella 2018 valtuustossa keskeisimpänä asiana oli kaupungin talouden tasapainottamisohjelma. Ohjelmaa valmisteltiin salassa kaupunginhallituksessa. Suurin osa valtuutetuista sai yksityiskohtaista tietoa ohjelmasta vasta paria viikkoa ennen päätöskäsittelyä. Valmistelu ei täytä avoimen ja hyvä valmistelun periaatteita. Salailu on ilmeisen tarkoituksellista eikä säästölistoista haluttu käydä laajaa keskustelua.

Puin ohjelman valmistelun ongelmia Vasen Kaistan pääkirjoituksessa Lisää avoimuutta ja demokratiaa Tampereen päätöksentekoon (30.4.2018)

Valtuustoryhmä teki talouden säästöohjelmaan muutosesityksiä. Emme voineet hyväksyä terveyspalveluiden ja ikäihmisten palveluiden maksujen korotuksia, jotka ovat myös pormestariohjelmassa sovitun vastaisia. Esitimme myös Nekalan kirjaston toimintamäärärahapoistosta luopumista.

Säästöohjelmassa käydyssä valtuustokeskustelussa puutuin ennen muuta siihen, ettei asiakasmaksujen korotusten vaikutuksia ei ole arvioitu. Tutkimusten valossa näyttääkin siltä, että asiakasmaksujen korotus ja ikäihmisten palveluiden uudet maksut eivät tule vähentämään kaupungin menoja vaan kasvattamat niitä.

Puheenvuorot säästöohjelmakeskustelussa:
Tampereen säästöohjelman vaikutukset arvaamattomia vanhuksille ja pienitituloisille.

Valtuustoaloite tonttikeinottelun suitsimisesta tuotti tulosta

Tein tammikuussa aloitteen, että Tampereen kaupunki uudistaa tontin vuokrasopimuksiaan niin, että sopimukset  estävät vuokraoikeudella keinottelun ja edellyttävät kaupungin lupaa, mikäli kaupan tai muun yhtiöjärjestelyn mukana siirtyisi rakentamattoman tontin vuokraoikeus pois alkuperäiseltä vuokraajalta.

Aloitteen taustalla oli Kalevan Airut -taloyhtiön tapaus, jossa osakkeiden myynnin seurauksena tontin vuokraoikeus siirtyi kiinteistösijoittajien haltuun. Aamulehti uutisoi asiasta 15.1.2018.

Valtuustoaloite, jonka allekirjoitti useata valtuutetut myös muista kun vasemmistoliiton valtuustoryhmästä, johti nopeasti toimenpiteisiin. Kaupungin tontin vuokrasopimuksiin ei aloitteessa esitettyä pykälää lisätty, mutta kaupunki on ottanyt käyttöön vuokrauspyyntölomakkeen, jossa vuokraamista pyytävä kuvaa kenen nimiin tonttivuokrasopimusta hakee, mitä tontille on rakentamassa, millaisella yhtiörakenteella ja millaisille asiakkaille suuntaa markkinointinsa.

Kotilinnasäätiön vuokraoikeutta käsiteltiin edelleen

Tapaus Kotilinnasäätiö jatkui keväällä 2018. Toukokuussa kaupunginhallituksessa käsiteltiin sovintoesitystä. Vastustin sovintoesitystä, sillä pidin sovintoesityksen perustelut riittämättöminä ja epäselvinä sekä keskeneräisten oikeudellisten prosessien että Euroopan unionin valtiontukisäätelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Riittämättömien perustelujen ja keskeneräisten prosessien vuoksi epäselväksi jää, onko sovintosopimuksen hyväksyminen kaupungin edun mukaista. Äänestykseksessä sovintoesityksen hylkäämisen puolesta äänestivät myös vihreät. Sovinto hyväksyttiin äänin 10 – 3. Jätin päätökseen eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen voi lukea täältä.

Kotilinnasäätiön tontivuokraustapauksesta lisää kevään 2017 valtuustoraportoinnissa. 

Valtuustokysely Morkun ja tavara-aseman kaavoituspäätöksistä

Osallistuin Pro tavara-aseman mielenilmaukseen, joka vastaanotti viranomaisneuvotteluun tulijoita. (Kuvaaja. Merja Eronen,)

Joulukuun lopussa selvisi, että kaupungilla valmisteltiin Morkun ja tavara-aseman alueen kaavamuutosta, joka toteutuessaan johtaisi tavara-aseman purkuun.  Tapaus tuli esiin, kun julkisuuteen vuosi tammikuussa 2018 viranomaisneuvottelun asiakirjoja.

Tavara-aseman ja Morkun ja kaavan valmistelussa oli piirteitä, jotka saivat tekemään valtuustokyselyn tammikuussa. Kysymyksessä pyysin selvyyttä siihen, milloin, missä ja kuka teki asemakaavasta 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu päätöksen, jonka mukaan asemakaavan muutoksen suunnittelua jatketaan tavara-aseman purkua edellyttävän Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesti?

 

Valtuustokysely asemakaavasta 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu valmistelun avoimuus, läpinäkyvyys ja julkisuus (22.1.2018)

Lisäksi kysymyksessä puututtiin kaupungin päätökseen pitää asemakaavojen ohjausryhmien muistiot salaisina.onka mukaan asemakaavoituksen ohjausryhmien muistiot eivät ole julkisia. Pidän linjausta julkisuuslain vastaisena.

Aiheesta lisää Vasen Kaistan jutussa (14.3.2018) Rikkooko kaupunki julkisuuslakia. Jutun lopussa on linkit aiemmin julkaistuihin juttuihin, joissa on kuvattu Morkun ja tavara-aseaman alueen kaavoituksen etenemistä. 

Valtuustoaloite: kehitysvammaisille nuorille asumisopas

Toukokuun valtuustossa tein aloitteen asumisoppaan tekemiseksi kehitysvammaisille nuorille. Kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisen avuksi tarvitaan kirjoitettuja oppaita, joita nuoret osaavat lukea ja ymmärtävät ilman jatkuvaa apua. Yleiskielellä kirjoitetut oppaat ovat liian vaikeita useimmille kehitysvammaisille nuorille. He tarvitsevat itsenäistymisen tueksi selkosuomeksi kirjoitettua opastusta, jonka kirjoittamisessa on otettu huomioon kehitysvammaisten nuorten erityistarpeet ja luetun ymmärtämisen taso.

Lue koko aloite.

Kauppi-Niihaman ulkoilualueen tulevaisuus tulossa päätettäväksi

Tampereelle muuttaa yli 2 000 uutta asukasta joka uusi vuosi. Uusia asuntoja tarvitaan ja ja pidän suunnitelmia rakentaan asuntoja Ruotulan golfkentän paikalle periaatteessa hyvänä. Rakentamista viivästyttää golfkentän vuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2030 ja siksi golfkentälle on ryhdytty etsimään uutta paikkaa. En kuitenkaan kannata huhtikuussa valmistuneen selvityksen ehdotusta, jossa esitetään golfkentän siirtoa syvemmälle Kauppi-Niihaman metsään. Golfkentälle on syytä etsiä tilat muualta kaupungin ulkopuolelta.

Kirjoitin aiheesta myös Aamulehden yleisönosastoon. Teksti on julkaistu myös Vasen Kaistan kolumnina Siirretään golfkenttä Ruotulasta.

.
Vasen Kaistan pääkirjoituksessa, joka on julkaistu myös blogissa puutun Tampereen talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun.

Toiminta valtuustossa syksy 2017

 

 

*  * *