Yhtiöittäminen ei ole keino parantaa palveluja

Ruovesi, Virrat 1.5.2016

 Hyvät toverit, hyvä juhlaväki

Kun vuosi sitten mietimme, mihin suuntaan perusporvarihallitus Suomea veisi, meistä tuskin kukaan osasi kuvitella, millaista tuhoa ja epätoivoa hallitus voisi vuodessa saada aikaan. Vaalilupausten Suomea ei ole viety nousuun, nousussa ovat olleet vain verojen välttely ja työttömyys.

Verojen välttelyssä ja valtion verovajeen kasvattamisessa ovat esimerkkiä näyttäneet hallituksen ministerit. Jo kolmen ministerin pääministeri Sipilän, liikenne- ja viestintäministeri Bernerin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakan verosuunnittelut, joilla on vältelty maksamasta veroja, ovat tulleet ilmi.

Ministerit ovat siis suunnitelmallisesti järjestelleet yritystoimintaansa voidakseen vältellä verojen maksua. Suomen valtio menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja verovälttelyn ja veronkierron vuoksi. Noita miljoonia olisi kipeästi kaivattu lisäämään työpaikkoja, kasvattamaan verotuloja ja ylläpitämään julkisia palveluja.

On kestämätöntä, että samaan aikaan kun kansalaisia vaaditaan tulemaan yhä pienemmällä toimeen, osinkoja jaetaan aiempaa enemmän. 50 pörssiyhtiön tilinpäätöksestä tehty selvitys kertoo yhtiöiden jakaneen yhteensä 11,8 miljardia euroa osinkoja, mikä on noin 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Pienituloiset joustavat, kansaneläkelaitoksen maksamat tuet ja eläkkeet laskivat vuoden alussa 0,4 prosenttia, lapsilisiin tuli 8,1 prosentin alennus. Opintotukea leikataan 25,8 prosentilla.

Veroja nuo samaiset yhtiöt maksoivat 3,3 miljardia euroa. Yritysten voitoista suurin osa on jaettu osinkoina, investoinnit eivät ole kasvaneet eikä työttömyys vähentynyt. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 4 000 työnhakijaa enemmän kuin viime vuonna. Yhteensä työttömiä oli 351 000.

Pirkanmaalla työttömiä oli 37 430 henkilöä. 1 028 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös nuorten, alle 25-vuotiaiden ja yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvanut. Nuorten työttömien määrä on kasvanut 700:lla ja pitkäaikaistyöttömiä on 19 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Hallituksen toimet työttömyyden vähentämiseksi ovat olleet surkeita. Uusien työpaikkojen luomisen sijaan hallitus on keksinyt toinen toistaan kummallisempia keinoja siivota kortistoja. Näille kortistonsiivoamistempuille on kaikille yhteistä aie laskea palkkaa tai jopa teettää yhä enemmän työtä ilmaiseksi. Tempuilla korkeintaan kaunistetaan tilastoja, työllisyyttä niillä ei hoideta. Suomessa on kuitenkin paljon tekemätöntä työtä, homekouluja ja kuoppaisia teitä. Korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta.

Kansalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kasvattamisen sijaan hallitus on ryhtynyt kaupparatsuksi. Kun katselee hallituksen puuhailua, näyttää siltä, että koko Suomi on myynnissä: niin sosiaali- ja terveyspalvelut, kulkuväylät kuin metsätkin on tarkoitus yhtiöittää.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä myydään kansalaisille lupaamalla valinnan vapautta. Lähempi väitteiden tarkastelu, nostaa esiin kysymyksen kenelle vapautta ollaan tarjoamassa. Jo nykyisellään työssäkäyvällä, hyväpalkkaisella kaupunkilaisella on kolme mahdollista hoitopaikkaa: työterveyshuolto, terveyskeskus ja julkisin varoin tuettu yksityinen lääkäriasema. Pienituloisella syrjäseudun asukkaalla hoitopaikkoja on vain yksi, terveyskeskus. Näyttää siltä, että valinnan vapaudesta puhuttaessa ajatellaan vain maksukykyisiä, satunnaisesti hoitoa tarvitsevia, työssäkäyviä ihmisiä ja todelliset hoidon tarvitsijat, kuten monisairaat eläkeläiset, ovat unohtuneet.

Suomi toki tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen, on tarvinnut jo pitkään. Tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta joka varmistaa oikea-aikaisen ja laadukkaan hoidon kansalaisille yhdenvertaisesti. Tämä on mahdollista rakentamalla peruspalvelujen, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon erityispalvelujen julkisesti tuotettu palveluiden kokonaisuus, joka varmistaa, etteivät hoitoketjut katkea. Järjestelmässä pitää antaa päätäntävaltaa ammattilaisille itselleen ja kuunnella potilaiden tarpeita. Tämä on mahdollista toteuttaa myös yhteiskunnan omistamissa palveluissa. Kansalaisille voidaan järjestää toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ilman yhtiöittämistä.

Sote-puheessa unohtuu usein se, että suomalainen terveyskeskusjärjestelmä on peruslähtökohdiltaan edelleenkin yksi maailman edistyksellisimmistä. Jos järjestelmä toimisi, kuten sen pitäisi, se tarjoaisi kaikille Suomessa asuville oikea-aikaisen, laadukkaan hoidon yhdenvertaisesti. Siksi onkin, kummallista, ettei tässä maassa olisi osaajia ja kehittäjiä, jotka pystyisivät suunnittelemaan ja toteuttamaan julkisen, hyvin toimivan ja asiakaslähtöisen  sosiaali- ja terveydenhuollon. Mitäpä jos perustaisimme jonnekin Pirkanmaalle sosiaali- ja terveyskeskuksen, jonka toiminta järjestettäisiin yhteistyössä kunnallisten päättäjien, työntekijöiden ja potilaiden kanssa. Voisiko edes kokeilla?

(Vain Virroilla)
Täällä Virroilla en voi olla ottamatta esiin Virtain vanhan sairaalan tulevaisuutta. On surullista, että satavuotias sairaalarakennus on saanut purkutuomion. Virtain keskustasta ja sen ympäristöalueista tehdyssä kulttuuri- ja maisemahistoriallisessa selvityksessä sairaalaa on arvioitu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi. Virtain vasemmisto on purkua vastustanut ja toivonkin, että ihme tapahtuu ja sairaala säilytetään.

Vappu on kansainvälinen työväen juhla, joka yhdistää työläisiä maasta ja maanosasta toiseen. On syytä muistaa, että työntekijät ovat kaikki samalla puolella. Meillä on vahvat solidaarisuuden ja rauhan perinteet, jotka auttavat meitä ymmärtämään ihmisten hätää. Me emme mene mukaan syyttelyyn, jossa henkensä edestä pakenevia ihmisiä pidetään syypäinä omaan ahdinkoonsa. Me tiedämme, että pakolaisuuden syyt ovat sodissa ja niiden tuottamassa turvattomuudessa. Ratkaisu väkivallalle ei ole väkivalta vaan rauhan työt. Sotaa ei torjuta valmistautumalla sotaan vaan valmistautumalla rauhaan. Rauhantyölle on tarvetta nyt yhä enemmän.

Rauhan puolustaminen on ollut merkittävät osa kansainvälistä työväenliikkettä. Tällä hetkellä rauhan puolustaminen on hyvin ajankohtaista. Suomea hivutetaan kohti Nato-jäsenyyttä ja Nato-jäsenyydestä puhutaan ikään kuin ei tiedettäisi, että sotilasliittoon liittyminen on askel kohti sotaa. Suomella ei ole mitään syytä ryhtyä kalistelemaan sapeleja Venäjän rajalla. Valtaosa suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä. Jos Suomi tarvitsee puolustusyhteistyötä, sitä voidaan tehdä vain sotilaallisesti liittoutumattomien maiden, kuten Ruotsin kanssa. Asevarustelu ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, vaan Suomen pitäisi edelleen olla  rauhantyön edelläkävijä ja toimia kansainvälisenä rauhan edistäjänä.  Historia on osoittanut, että puolueettomuus ja aktiivinen rauhanpolitiikka ovat paras turvallisuuspoliittinen valinta.

Vasemmistoliitolla on menossa kiinnostava ja aktiivinen kevät. Valmistaudumme kesäkuussa Oulussa pidettävään puoluekokouksen, Puolueen puheenjohtajasta käytävä jäsenäänestys on innostanut monia liittymään puolueeseen ja vasemmistoliittoon on liittynyt  tämän vuoden aikana yli 700  uutta jäsentä, Pirkanmaallakin uusia jäseniä on tullut pitkälle toista sataa. Jäsenet äänestivät vilkkaasti myös puoluekokousedustajien vaalissa, äänestysprosentti oli lähes 60.

Puoluekokouksessa valitaan puolueelle puheenjohtajan lisäksi myös uusi puoluesihteeri, varapuheenjohtajat ja puoluehallitus. Kuten tiedätte, olen ehdolla puoluesihteerin tehtävään. Olen ehdolla, sillä tahdon olla mukana tekemässä vasemmistoliitosta entistä vaikuttavamman puolueen, jossa jokaisella jäsenellä on paikkansa ja tehtävänsä.

Vasemmistoliitto on jäsentensä puolue, meitä kaikkia tarvitaan, ja jokaiselle löytyy hänelle sopiva tehtävä ja paikka. Yhdessätekemisessä on vasemmistolaisen liikkeen voima ja mahdollisuus. Poliittinen toiminta ei ole jotain, jota tehdään jossain toisaalla. Vasemmistolaisen politiikan paikka on siellä missä arjen asioista päätetään. Ilman tuhansia vasemmiston aktiiveja Suomi olisi paljon huonompi paikka asua ja elää. Vappuna onkin syytä iloita vasemmistolaisesta työväenliikkeestä ja sen jokaisesta toimijasta. Olkaamme ylpeitä toimimme, katsokaamme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Kun vain tahdomme ja yhdessä teemme, saamme käännetyksi nykyisen poliittisen suunnan kohti yhteiskuntaa, joka vapauttaa ihmiskunnan sodasta, sorrosta, puutteesta ja eriarvoisuudesta. Sitä kohti mennnään.

Hyvää vappua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *