Vappu on kaikkien työläisten juhla

Vappupuhe Akaan Viialan Sampolassa 1.5.2015

Hyvät toverit, hyvät ystävät

Monet ovat yrittäneet muokata vappua omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Karnevaalihumulle on toki paikkansa, silti on hyvä muistaa, että vappu on ennen muuta työläisten juhla. Se on kaikkien työläisten, kokoaikaisten, osa-aikaisten, pätkätyöläisten, itsensätyöllistäjien, niin perinteistenkuin akateemistenkin duunarien juhla.

Vappu on myös hetki, jolloin työväenliike muistelee juuriaan. Vuoden 1918 sisällissodasta tulee kuluneeksi pian sata vuotta. Sisällissodan syitä ei ole syytä unohtaa. Työläiset nousivat kapinaan puolustaakseen oikeuttaan elämän perusasioihin työhön ja kunnon palkkaan, ruokaan, asuntoon ja yhteiskuntaa osallistumiseen. He eivät olleet rikollisia vaan oikeudentuntoisia kansalaisia, jotka vaativat oikeutta toimeentuloon, kunnolliseen elämään. He eivät ryhtyneet sotaan kevein syin eikä mielin. He lähtivät sotaan koska se tuntui ainoalta mahdollisuudelta lopettaa alistus ja saada oikeutta.

Sisällissota on edelleen Suomen historian ristiriitaisin tapahtuma. Vaikka aikaa on kulunut ja me pystymme katsomaan sotaa ja siihen johtaneita tapahtumia hieman etäämmältä ja hieman analyyttisemmin, näyttäytyy historia edelleen voittajien historiana. Vasta toisen maailmansodan jälkeen punaisten haudoille pystytettiin muistomerkkejä. Mutta edelleenkään muistomerkeissä ei kerrota, keitä hautoihin on haudattu.

Kunniallisilla ihmisillä on haudoissaan nimet. Eikö siis nyt lähes sata vuotta myöhemmin olisi jo aika osoittaa kunnioitusta oikeuksiensa puolesta taistelemaan joutuneille. Niimpä ehdotan, että Toijalan Riihiniemen ja Viialan Kitulan muistomerkkeihin lisättäisiin Viialassa ja Toijalassa surmattujen punaisten nimet. Suomen sotasurma-projektissa on riittävän kattavasti selvitetty 1918 sodissa kuolleet, jotta nimet voitaisiin lisätä. .

Olen tehnyt tämän aloitteen ensi kerran kaksi vappua sitten Tampereella. Asia on esitetty myös Kangasalalla, Luopioisissa, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt myös valtuustoaloitteen nimien lisäämisestä Kalevankankaan punaisten muistomerkkiin.

Vappujuhla on tiukan vaalikamppailun jälkeen hyvä hengähdystauko. Hetki pysähtyä ja arvioida tilannetta. Viime kevään eurovaalit ja lukuisat vaaliennusteet lupasivat vasemmistoliitolle vaalivoittoa. Me teimme myös hyvän vaalityön. Silti hävisimme vaalit, ja vaalitulos on pettymys meille kaikille. Koko vasemmiston kannatus on ollut näin alhainen viimeksi sisällissodan jälkeen 1920-luvulla. Pirkanmaan vasemmiston tappio oli hieman muuta maata pienempi, puoli prosenttiyksikköä. Koko maassa kannatus laski yhden prosenttiyksikön ja menetimme 27 000 ääntä. Pirkanmaalla ääniä katosi toista tuhatta.

Siellä missä vasemmistoliittolaiset ovat viime päivinä kohdanneet, on vaalitulosta on arvioitu. Syitä on etsitty, mutta toisin kuin julkisuudessa on väitetty puheenjohtaja Paavo Arhinmäkeä ei ole pidetty syyllisenä pidetty eikä hänen eroaa ole vaadittu. Kysymys vasemmistoliiton johdosta on ajankohtainen kesällä 2016, jolloin pidetään puoluekokous. Johtajavalinnat ovat vain yksi puoluekokouksessa päätettävistä asioista.

Henkilövalintoja vieläkin tärkeämpää on miettiä, pohtia, selvittää ja päättää, miten kehitämme vasemmistoliittoa sellaiseksi joukkoliikkeeksi, johon kansalaiset voivat luottaa. Miten saavutamme kansalaiset ja miten opimme kuuntelemaan ja tekemään politiikkaa yhdessä kansalaisten kanssa. Tässä on pitkä tie kuljettavana. Sillä tiellä vanhat opit ja toiminnan tavat voivat olla hyvä perusta, mutta me tarvitsemme myös uusia toiminnan tapoja.

Ennen muuta on pystyttävä ratkaisemaan se, miten saamme sanomamme läpi julkisuudessa. Vasemmiston vaaliohjelma oli hyvä. Elvytyspuheemme ei kuitenkaan saavuttanut kansalaisia ja julkisuudessa elvytyslinja muuttui vastuuttomaksi valtion velan kasvattamiseksi. Talouspuhe hallitsi vaalikeskustelua ja muut keskeiset vaalikärjet, kuten työllisyyden ja palveluiden parantaminen, perustulo ja köyhyyden vähentäminen jäivät velkapelottelun alle näkymättömiin. Emme, mitä ilmeisimmin, tavoittaneet kansalaisten arjen ongelmia.

Hyvät vaalitavoitteemme olisivatkin tarvinneet tuekseen konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä elvyttäminen tarkoittaa käytännössä ja millaisia vaikutuksia sillä on kansalaisten arkeen.

Vasemmistopuolueet, jotka puolustavat hyvinvoinpalveluita, hävisiväti vaalit. Se tuntuu ristiriitaiselta, sillä tutkimuksissa enemmistö kansalaisista ei ole valmis leikkaamaan hyvinvointipalveluista. Kansalaiset ovat valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta palvelut säilyvät. Vaalitulos oli kuitenkin päinvastainen. Hallitusneuvotteluissa tultaneen nimenomaan sopimaan siitä, miten hyvinvointipalveluita leikataan. Olisikin mietittävä kävikö vaaleissa niin, että kansalaisilla ei ollut riittävästi tietoa siitä, mitä puolueet oikeastaan tavoittelivat. Markkinatalouden sanoin voisi kysyä äänestäjien kuluttajasuojan perään.

Olisikin mietittävä, miten kansalaisten tahto tulisi paremmin näkyviin. Yksi mahdollinen vaihtoehto olisi toimia kuten Ruotsissa ja vaatia puolueilta jo ennen vaaleja selvempiä hallitustavoitteita ja -ohjelmia.Olisi mietittävä onko valtiollisten vaalien, hallitusneuvottelupuuhien ja kansalaisten saaman lopputuloksen sisällön välillä oikeaa yhteyttä. Ennen vaaleja esitetyt hallitusohjelmatavoitteet veisivät poliittista järjestelmää kohti kahden liittouman tai blokin mallia. Liittouma-mallissa on omat ongelmansa. Se saattaisi viedä mennessään politiikan terävyyttä ja vaatia enemmän myönnytyksiä yhteistyön vuoksi. Mallista olisi hyvä kuitenkin keskustella, se voisi olla yksi mahdollisuus estää hyvinvointivaltion alasajoa ja kansalaisten eriarvoistumista.

Yksi hallitusneuvottelujen kysymyksistä tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tarvitaan kipeästi. Aivan liian moni sairas ihminen joutuu odottamaan lääkäriin pääsyä liian kauan. Tasa-arvoisuus terveyspalveluissa ei ole toteutunut enää pitkään aikaan. Valitettavasti edellisen eduskunnan valmisteleva sosiaali- ja terveysuudistus ei edennyt. Puutteistaan huolimatta viime vaalikaudella valmisteltu mutta päättämättä jääny uudistus olisi vahvistanut julkista terveydenhuoltoa. Epäilen vahvasti, että juuri julkisen puolen vahvistuminen oli se pohjimmainen syy, miksi uudistusta ei saatu aikaa.

Vaalikentillä monet poliitikot lupasivat parantaa terveyspalveluja. Tulevissa hallitusneuvotteluissa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on yksi keskeisimmistä kansalaisten arkeen vaikuttavista asioista. Nähtäväksi jää pysyykö keskustapuolue ajamansa maakuntavetoisen uudistuksen takana vai saavatko kokoomus ja perussuomalaisten painostettua uudistuksen yksityistämisen linjoille. Tuleeko Suomesta kansainvälisen terveysliiketoiminnan temmellyskenttä, jossa olennaisinta ei ole ihmisten terveys vaan liikevoitto.

Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen kaikille kansalaisille on vain yksi niistä asioista, joiden vuoksi meitä tarvitaan. Meitä tarvitaan kipeästi juuri nyt kun leikkaukset uhkaavat heikentää kansalaisten perusturvaa, kasvattaa työttömyyttä ja kasvattaa kansalaisten eriarvoisuutta. Rohkeita ja päättäväisiä vasemmistolaisia tarvitaan työpaikoilla puolustamaan työntekijöiden oikeutta, oikeutta järjestäytyä ja puolustaa oikeuksia vaikka lakkoilemalla.

Vasemmistolasia tarvitaan tässä maailman tilanteessa, jossa kansainvälinen tilanne on kiristymässä ja sodan uhka kasvaa koko ajan. Aktiivisia vasemmistolaisia tarvitaan muistuttamassa, ettei rauhaa edistetä sotaan valmistautumalla vaan rauhan töillä. Meidän paikkamme on rauhanliikkeessä, jonka on nyt aika nousta ja näyttää suuntaa ulos jännityksen ja pelon ilmapiiristä kohti liennytystä ja yhteistyötä.

Hyvät toverit, kiitos, että kutsuitte puhumaan minut tänne Viialan Sampolaan, kotikonnuille. Hyvä toverit vasemmisto on nähnyt vaikeampiakin aikoja kuin nykyiset. Tästä on vain yksi suunta yhdessä eteenpäin. Hyvä vappua toverit, meitä tarvitaan ottamaan vastuu. Tehdään vappulupaus ja vastataan tuohon tarpeeseen. Näytetään uusi suunta Suomelle ja koko maailmalle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *