Sairaanhoitopiirin uudistuksilla lisää työtä Pirkanmaalle

Vappupuhe  Nokialla, Tampereella ja  Sastamalassa

Hyvät ystävät ja toverit

Vappupuhe Nokialla

Vappupuhe Nokialla

Vain muutamia päiviä sitten tuhatkunta mielenosoittajaa kokoontui Eduskuntatalon eteenkertomaan, mitä mieltä he olivat hallituksen politiikasta. Tuomio oli selvä, ymmärrystä leikkauspolitiikalle, eriarvoisuuden syventämiselle tai köyhyyden lisääntymiselle ei löytynyt. Nyt riittää kertoivat mielenosoittajien kyltit. Ja vaikka kuinka kaikuivat mielenosoittajien huudot Jyrki tuu ikkunaan täällä huutaa kansa, niin Jyrki pysyi poissa. Poissaolo kuvaa hyvin oikeistohallituksen politiikkaa, joka kasvattaa yritysten voittoja mutta unohtaa lapset ja vanhukset. Kokoomus vie ja muut hallituspuolueet räpistelevät. Kyse ei ole, vaikka kuinka väitetään vastuunkannosta vaan kyvyttömyydestä nähdä talouspelotteiden läpi ja kuunnella kansalaisten tarpeita. Ihmiset määrittävät taloutta, markkinakuri ja markkinoiden tuoma kurjistus on sekin ihmisten tekemää ja siksi ihmiset, siis me voimme sitä muuttaa. Ei ole olemassa mitään ylimaallista lakia, joka määräisi poliitikot toimimaan vain ja ainoastaan markkinoiden ehdoilla. Ei ole mitään mystistä taloutta, jota ei voisi ohjata. Vasemmistoliitto tietää tämän ja siksi puolue ei suostunut kevään kehysriihessä esitettyihin leikkauksiin.

Vappupuhetta Tampereen Keskustorilla-001Hallitus siis päätti kehysriihessä leikata kaikkein köyhimpien tuloja. Leikkaukset koskettavat lapsiperheitä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä. Vasemmistoliitolle näytettiin hallituksessa ovea, koska puolue ei suostunut leikkauspolitiikkaan. Vasemmistoliitto ei ole osallistunut hallitukseen siksi, että se olisi kivaa tai että joku saisi kulkea työmatkojaan ministeriautossa. Puoluevaltuuston päätöksen mukaan vasemmistoliitto osallistumista hallitukseen ohjasi kaksi periaatetta: perusturvan parantaminen ja tuloerojen kaventaminen. Hallituksesta ei lähdetty sen vuoksi, että se olisi ollut taktisesti oikein. Vasemmistoliitto ei lähtenyt hallituksesta medianäytelmän järjestämisen vuoksi. Meidät heitettiin ulos hallituksesta, koska me emme suostuneet lipeämään periaatteistamme, emme suostuneet kaikkein pienituloisimpien kurjistamiseen. Me emme suostuneet leikkaamaan perusturvasta, kuten muu hallitus halusi. Se halusi jäädyttää työttömyysturva, eläkkeiden ja opintotuen indeksin. Tämän, osittaisenkin jäädytyksen seurauksena työttömyysturvan, eläkkeiden ja opintotuen taso laskee suhteessa hintojen nousuun. Perusturvaindeksin jäädyttäminen merkitsee ostovoiman vähentämistä juuri nyt kun olisi ollut kotimaisen kysynnän noston aika.

Hyvät ystävät, hyvät toverit

Ostovoiman kasvua tässä maassa olisikin kaivattu eikä leikkauksia. Tätä mieltä on myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, joka allekirjoitti työllisyys välikysymyksen vappuaattona. Ostovoiman kasvua tässä maassa olisi todella kaivattu. Pieni- ja keskituloisten tulojen kasvu lisää tavaroiden ja palveluiden kysyntää ja nostaa taloutta lamasta ja vähentää työttömyyttä. Työttömyyden vähentämiseksi tarvitaan rohkeutta ja konkreettisia tekoja myös täällä Pirkanmaalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudistusohjelma on yksi käytännön keino lisätä työllisyyttä Pirkanmaalla. Uudistamisohjelmassa rakennetaan muun muassa uusi lastensairaala, sydänsairaala, korjataan vanhoja huonosti nykyhoidon vaatimuksiin soveltuvia vanhoja tiloja. Myös Pitkäniemen aluetta uudistetaan. Jos sairaanhoitopiirin valtuusto syksyllä päättää toteuttaa uudistamisohjelman suunnitteilla olevassa aikataulussa, se lisää työpaikkoja Pirkanmaalla merkittävästi. Uudistamisohjelman työvoiman tarve on 4000 – 5000 henkilötyövuotta. Näiden uusien työpaikkojen luominen vaatii kuntapäättäjältä rohkeutta katsoa tulevaisuuteen, Pirkanmaan vasemmisto on tähän päätökseen valmis. Ovatko muut poliittiset päättäjät?

Uudistamisohjelma tarkoittaa julkisen terveydenhuollon vahvistamista. Sosiaali- ja terveysuudistus muuttaa toki hallintoa, mutta sairaiden hoitamiseen tarvittavien tilojen ja laitteiden tarpeen määrää se ei vähennä. Itse asiassa yliopistollisen sairaalan määrätietoisessa kehittämisessä ei ole kyse vain pirkanmaalaisten tai suomalaisten hoitamisesta. Sen sijaan, että odottaisimme kansainvälisten terveysyritysten Suomen valtausta voimme vahvistaa julkista terveydenhuollon organisaatiota niin, että sen palveluja voidaan myydä vaikkapa Pietarin viidelle miljoonalle asukkaalle. Myymällä terveydenhuollon palveluja voimme saada tuloja omiin terveydenhuollon kustannuksiin. Miksi antaisimme tämän mahdollisuuden vain yksityisille yrityksille? Julkisen terveydenhuollon vahvistaminen on välttämätön keino estää terveydenhuollon valumista kansainvälisen terveysbusineksen temmellyskentäksi. Ellemme toimi nyt, niin pian voimme olla tilanteessa, että pari suurta terveysyritystä määrää tahdin ja kerää terveyseuromme veroparatiiseihin.

(Tämä osio vain Sastamalassa)

Vappupuhe Sastamalassa

Vappupuhe Sastamalassa

Täällä Sastamalassa sairaanhoitopiirin tulevaisuus vaikuttaa, kuten hyvin tiedätte, myös Vammalan aluesairaalan tulevaisuuteen. Olen hieman hämmästyneenä seurannut suunnitelmia, joissa aluesairaala irrotettaisiin sairaanhoitopiiristä ja annettaisiin yksityisten yritysten haltuun. En ole vakuuttunut, että yksityinen toimija pystyy kehittämään sairaalaan niin, että se tulevaisuudessa pystyy houkuttelemaan sekä asiakkaita että päteviä ammattilaisia. Irrallisina yksikköinä aluesairaaloiden mahdollisuudet rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa heikkenisivät, sillä irrallisena aluesairaaloilla ei olisi samanlaisia tutkimus- ja koulutusmahdollisuuksia kuin yliopistosairaalan yhteydessä toimivalla aluesairaalalla. Potilaiden näkökulmastta kiinteä yhteys yliopistosairaalan lääke- ja hoitotieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen merkitsee parempaa hoitoa. Aluesairaalan irrottaminen sairaanhoitopiiristä omiksi, paikallisesti omistetuiksi yksiköikseen tarkoittaa julkisen omaisuuden valumista yksityisille yrityksille, joiden toimintaa ohjaa ensisijaisesti taloudellinen voitontavoittelu eikä alueen asukkaiden hoidon tarpeet.. Minusta toiminen osana yliopistollista sairaalaa on mahdollisuus, eikä sen tarvitse merkitä kasvavaa byrokratiaa, jonka rattaiden kalkkeessa asiakkaiden ja kuntalaisten ääni jää kuulumattomiin.

Hyvät ystävät ja toverit

Veroparatiisit, nuo yritysten veroturismin kohteet ovat liian suuri vastus yksittäiselle valtiolle. Veroparatiisien sulkeminen ja harmaan talouden verovälttelyn ja verokierron lopettaminen edellyttää kansainvälisiä, valtioita sitovia päätöksiä. Euroopan unioni voi halutessaan sulkea veroparatiisit ja pistää harmaan talouden eurot verolle. Euroopan unionin jäsenmaissa menetetään vuosittain vähintään tuhat miljardia euroa verotuloja verovälttelyn ja veronkierron vuoksi. Summat ovat käsittämättömän suuria: Euroopan unionin vuosibudjetti on 150 ja Suomen 54 miljoonaa euroa. Verokierron ja veropetosten vuoksi Euroopassa menetetään joka vuosi yli 18 kertaa Suomen valtion budjetin verran rahaa.

Tuolla biljoonalla eli tuhannella miljardilla eurolla paikkaisi aika monta hyvinvointireikää niin Suomessa kuin monessa muussakin EU-maassa. Konkreettisia toimia harmaan talouden suitsimiseksi ovat verovalvonta ja verotietojen vaihto valtioiden välillä, veroparatiisien sulkeminen ja pankkisalaisuuden avaaminen. Yritysten veroturismin vähentämisiksi pitäisi EU-maissa säätää yhtenäinen vähimmäisverotus.

Harmaan talouden järjestykseen pistäminen on sekä työntekijöiden että rehellisten työnantajien etu, sillä veronkiertäjät vääristävät yritysten välistä kilpailua. Vilpillinen toiminta heikentää työntekijöiden asemaan. Euroopan unionissa olisikin säädettävä alipalkkaus rikolliseksi toiminnaksi. Minimipalkka on hyvä keino edistää työntekijöiden oikeuksia. Euroopan unionin jäsenvaltioissa on kuitenkin erilainen hintataso eli minimipalkka tulisi määrittää suhteellisesti eikä euromääräisenä. Myöskin suhde työehtosopimuksiin tulisi määrittää niin, että jos työehtosopimuksen mukainen minimipalkka on lakisääteistä korkeampi, niin silloin työehtosopimuksen mukainen palkka olisi alan minimipalkka. Minimipalkka turvaisi ennen kaikkea sellaisten alojen työntekijöitä, joiden palkka ei säädellä työehtosopimuksin. Suomessa tällaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi taksikuskit, jotka ajavat toisen omistamaa autoa provisiopalkalla. Käytännössä kahdeksantuntisesta yövuorosta voi palkka olla vain 50 euroa.

Alipalkkausta ja suoranaista riistoa on myös meillä täällä kotosuomessa. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet sulkevat tehokkaasti suita. Hankalan työntekijän leimaa ei toimeentuloa kaipaava hevin halua. sillä etujensa perään kysyvältä työntekijältä loppuvat helposti työt. Sen ovat liian monet työpaikoillaan nähneet. Tästä syystä toimivin keino parantaa työntekijöiden oikeuksia olisi ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeus, jolloin ammattiyhdistyksellä olisi oikeus nostaa kanne lakeja ja työsopimuksia rikkovaa työnantajaa vastaan. Tällä hetkellähän kanteen voi nostaa vain työntekijä. Kanteita nostetaan vain harvoin, sillä silppuisessa työelämässä, uutta työsopimusta toivovalla pätkätyöläisellä on harvoin voimia haastaa työnantaja oikeuteen. Ammattiyhdistysten kanneoikeus on pitäisi myös säätää voimaan paitsi Suomessa niin koko Euroopassa. Tähän työhön, työntekijöiden oikeuksien valvomiseen ja vahvistamiseen tarvitaan koko ammattiyhdistysliikkeen toimintaa. Työntekijöiden aseman vahvistaminen on ennen kaikkea meidän vasemmistopuolueiden aktiivien tehtävä. Vain yhdessä olemme riittävän vahvoja pitämään kiinni työntekijöiden oikeuksista ja torjumaan työnantajien yritykset murentaa ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksia.

Hyvät ystävät ja toverit

Vappu on päivä joka yhdistää työläisiä maasta ja maanosasta toiseen. Vappu on päivä, jolloin korostuu kansalaisten yhteinen tekeminen ja yhteiset tavoitteet. Rauhan puolustaminen on aina kuulunut kansainväliseen työväenliikkeeseen. Tänä vappuna tuon rauhan puolustaminen on hyvin ajankohtaista. Ukrainan kriisin varjolla Suomea yritetään ajaa osaksi sotilasliittoa. Nato-jäsenyydestä puhutaan ikään kuin ei tiedettäisi, että sotilasliittoon liittyminen on askel kohti sotaa. Nato-jäsenyys ei ole Suomen tie, Suomen ei tule kasvattaa asemäärärahojaan eikä osallistua sotilaalliseen kilpavarusteluun vaan Suomen on oltava rauhan työn edelläkävijä. Natokiihkoisten oikeistopoliitikkojen on syytä kuunnella kansalaisia. Suurin osa suomalaisista vastustaa Nato-jäsenyyttä eikä ole mitään pätevää perustetta sille, miksi ylipäätänsä pitäisi edes harkita Nato-jäsenyyttä. Sotilasliittoon liittyminen on sodan tie, josta ei seuraa mitään hyvää. Suomen valinta on ollut ja tulee olla puolueettomuus ja aktiivinen rauhanpolitiikka.

Neljän viikon päästä pidetään Euroopan parlamentin vaalit. Noissa vaaleissa päätetään, mihin suuntaan Eurooppaa viedään, pistetäänkö markkinat kuriin ja suljetaanko veroparatiisit. Viimeisimpien mielipidemittausten mukaan Euroopan suunta olisi kääntymässä. Tämänkeväisten mielipidemittausten mukaan Euroopan vasemmisto on hyvässä kyydissä ja saamassa merkittävän vaalivoiton ja puolitoistakertaistamassa edustajamääränsä EU-parlamentissä. Mielipidemittausten mukaan Euroopan vasemmistosta on tulossa EU-parlamentin neljänneksi tai jopa kolmanneksi suurin ryhmittymä. Mielipidemittaukset ovat vain mittauksia, todelliset voittajat nähdään vaalipäivänä.

Hyvät ystävät ja toverit myös meistä riippuu se, mihin suuntaan Eurooppaa ja Suomena viedään. Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa EU:sta demokraattinen, rauhaa ja kansalaisten oikeuksia puolustava itsenäisten valtioiden liitto, jossa meidän kaikkien on hyvä elää. Eiköhän anneta kunnon vappulupaus ja äänestetään Euroopalle uusi suunta.

Hyvää, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa vappua kaikille

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *