Sinikka

Yliopiston pätkätyöläinen ja pääluottamusmies

Viimeiset kahdeksantoista vuotta olen tehnyt erilaisia pätkä- ja silpputöitä Tampereen yliopistolla. Tutkimustyön ohella olen opettanut ja hoitanut hallinnollisia tehtäviä. Työ- ja apurahapätkiä on kertynyt yli kaksikymmentä. Pisimmät pätkät ovat olleet kolme vuotta, lyhimmät kuukauden. Nimikkeitä on kertynyt kymmenkunta.

Olen tyypillinen yliopiston tutkija, sillä suurin osa yliopiston tutkijoista tekee työtä määräaikaisissa työsuhteissa. Määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat työntekijöiden edunvalvontaa: kun omakin työsuhde on alati katkolla, pelko hankalan työntekijän leimasta hiljentää tehokkaasti. Tämä on se syy, miksi niin vahvasti ajan ammattiliitoille kanneoikeutta eli oikeutta haastaa lakeja sopimuksia rikkovat työnantajat oikeuteen.


Sairaanhoitaja ja terveysviestinnän asiantuntija

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Sairaanhoitajana  olen ollut työssä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, keikkatyötä olen tehnyt myös Mäntän aluesairaalassa. Sairaanhoitajaksi opiskellessäni olin työssä myös vanhainkodeissa. Terveydenhuollon asiat ja potilaan oikeudet ovat asioita, jotka kiinnostavat minua edelleen. Kansalaisilla pitää olla yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet edistää terveyttään ja saada sairauteen hoitoa. Potilaiden oikeuksien parantamiseksi potilasasiamiehien asemaa tulee vahvistaa ja siirtää heidät pois terveydenhuollon alaisuudesta. Ks. Potilaille riippumaton edunvalvoja.

Tällä hetkellä tutkin terveysviestintää sosiaalisessa mediassa. Väitöskirjani Sairas juttukäsittelee mediaa ja terveyttä. Yksi keskeinen tutkimustulos on, että potilaan paikka mediassa on sängyn pohjalla makaamassa.  Aktiiviset, oikeuksiaan puolustavat potilaat ovat harvinaisia vieraita sanomalehtien sivuilla.

Olen myös opettanut terveysviestintää ja kirjoittanut aiheesta oppikirjoja. Potilasohjeet ymmärrettäväksi- oppaassa yritän opastaa terveydenhuollon ammattilaisia katsomaan asioita potilaiden näkökulmasta. Hyvä potilasviestintä on sellaista, joka vastaa potilaan eikä vain organisaation tarpeisiin. Olen myös luennoinut terveysviestinnästä useasti.

Toimittaja sekä journalismin ja sukupuolen tutkija

Olen työskennellyt  toimittajana sanomalehdissä ja televisiossa. Terveysviestinnän ohella olen tutkinut journalismia. Edellisessä projektissa selvitin sukupuolen vaikutusta journalistien uraa. Tutkimuksen tulokset on raportoitu teoksissa Journalismin sukupuoli ja Tilauksessa naispäätoimittaja, nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Terveysviestinä sosiaalisessa mediassa.

Naistoimittajat ry nimesi  Iiris Ruohon ja minut vuoden 2011 Kellokkaiksi. Syynä nimitykseen oli yhteinen kirjamme Journalismin sukupuoli.

Tutkimustyöstäni lisää työkotisivuillani.

Julkaisuistani sekä pitämistäni esitelmistä lisää työkotisivujen julkaisuluettelossa.

Tämän sivun alasivuille koulutukset ja työt sekä luottamustehtävät on myös lisätietoja.