Valtuusto sähläsi luottamushenkilöiden palkkiosääntöpäätöksessä

Tampereen kaupunginvaltuuston syyskauden viimeinen kokouksen päätöksentekoa ei voi sanoa edenneen kovinkaan tyylikkäästi. Vain puoli vuotta voimassa ollutta palkkiosääntöä esitettiin muutettavaksi niin, ettei luottamushenkilön kokouspalkkio puolittuisi, vaikka hän osallistuisi vain osittain valtuuston tai muun toimielimen kokoukseen.

Kaupunginhallituksessa esitys oli käsittelyssä neljäs joulukuuta. Olin kokouksessa tuuraamassa.. Kaupunginhallituksen esitystä valmisteli valtuustoryhmien puheenjohtajien työryhmä, jonka jäseneksi ei oltu kutsuttu vasemmistoliiton edustajaa. Ryhmän esitys muuttui kaupunginhallituksen kokouksessa, alun perin valmisteluryhmä ei esittänyt säännön poistamista. Tämä on todennettavissa vertailemalla esityslistan liitteenä ollutta ja kokouksessa muokattua hallintosäännön liitettä.

Valmistelutapaa ei ollut hyvä eikä kaupunkilaisten luottamusta herättävänä. Tuoreessa muistissa on viimekeväinen palkkiokorotuskin, joka perustui virheelliseen tietoon. Tuolloin korotusta perusteltiin sillä, ettei palkkioita oltu korotettu vuoden 2008 jälkeen. Tieto ei pitänyt paikkaansa, sillä edellinen korotus oli astunut voimaan vuoden 2013 alusta. Vasemmistoliittohan myös vastusti korotuksia.

Esitin kokouksessa vasemmistoliiton valtuustoryhmän esityksen hallintosäännön liittenä olevan palkkiosäännön palauttamista uudelleen valmisteluun. Palkkiosääntöiitteessä määritellään luottamushenkilöiden palkkioiden suuruus ja maksuperusteet.

Valtuustoryhmämme pitää ongelmallisena, että valtuutetut itse tekevät esitykset palkkioiden määrästä ja maksuperusteista. Tällaisesta käytännöstä olisi syytä luopua.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottikin kokouksessa, että Tampereen kaupungin palkkiosääntöä valmistelemaan perustetaan pormestarin nimittämä työryhmä. Työryhmän riippumattomuuden vahvistamiseksi työryhmän jäseniksi tulisi nimittää henkilöitä, jotka eivät ole valtuutettuja, varavaltuutettuja eivätkä lauta- tai johtokuntien jäseniä.

Valtuustokeskusteli asiasta parisen tuntia. Äänestyksissä vasemmistoliiton esitys hävisi, vaikka esitys saikin tukea muistakin ryhmistä.

Valtuuston äänestyksestä voi lukea Vasen Kaistan uutisesta (19.12.2017) Vasemmistoliitto tahtoo ulkopuolisen työryhmän päättämään palkkioista.

Myös Aamulehti ja Demokraatti uutisoivat asiasta.
Tampereen valtuusto päätti luopua Lex Veltosta, päättäjät saavat jatkossa kokouspalkkiot entistä helpommin – Näin kokous eteni.  Aamulehti 18.12.2017

Tampereen kaupunginvaltuusto luopui ”Lex Veltosta” – päätöstä edelsi polveileva keskustelu.  Demokraatti 18.12.2017

Painetussa Aamulehdessä vasemmistoliiton palautusesitys oli uutisoitu vain osittain, joten kirjoitin siitä yleisönosastoon täydennyksen. Kirjoitus julkaistiin 20.12.2017 otsikolla Riippumaton palkkiotyöryhmä. Teksti on julkaistu myös näillä sivuilla.

Painetussa Aamulehdessä vasemmistoliiton palautusesitys oli uutisoitu vain osittain, joten kirjoitin siitä yleisönosastoon täydennyksen. Kirjoitus julkaistiin 20.12.2017 otsikolla Riippumaton palkkiotyöryhmä. Teksti on julkaistu myös näillä sivuilla.

Kokouksen pöytäkirjan pykäkä § 337 hallintosäännön hyväksymisestö on luettavissa kaupungin verkkosivulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *