Kuka päätti tavara-aseman purkuaikeesta?

Osallistuin Pro tavara-asema -liikkeen mielenilmaukseen  paitsi tavara-aseman suojeluliikkeen aktiivina myös kaupunginvaltuutettuna, sillä en hyväksy Tampereen kaupungin yrityksiä salata asiakirjoja ja suitsia julkista keskustelua ja piilotella päätöksentekoa.

Julkisuuteen joulun alla ilmestyneistä viranomaisneuvottelujen ennakkoaineistoista on käynyt ilmi, että päätös kiistanalaisen asemakaavan valmistelun lähtökohdista on tehty kaavan ohjausryhmässä. Pyysin Tampereen kaupungilta johtaja Mikko Nurmiselta ohjausryhmän marraskuun kokouksen muistiota, sillä arvelin linjauspäätöksen tehdyn tuossa kokouksessa. Sain muistion, mutta samalla minua kiellettiin jakamasta sitä edelleen.

Tulkitsen julkisuuslakia eri tavoin kuin Tampereen kaupunki, joka pitää ohjausryhmän muistiota arkistosäännön perusteella ei-julkisena. Kaupunki katsoo, että muistio ei ole julkinen koska sitä ei arkistoida. Pidän tulkintaa erheellisenä, sillä julkisuuslain perusteella viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ellei ole erityistä syytä salassa pitoon ole.

Julkisuuslaki  kuudes pykälä, kahdeksas momentti määrää:   

(…) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu”.

Myös valmisteluasiakirjat silloin kun ne koskevat merkittävää asiaa ovat julkisia. Vaikka kyse olisikin sisäisen työskentelyn asiakirjasta, sen on julkinen, koska muistio liittyy kiinteästi päätöksenteon valmisteluun ja merkittävään suunnitelmaan. Tällaista asiakirjaa ei yleensä voida pitää sisäisen työskentelyn asiakirjana. Julkisuus lain kuudes pykälä, viides momentti toteaa keskeneräisten asioiden asiakirjoista:

Tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Minusta on hämmentävää, ettei Ratapihankadun suoraa linjausta ja tavara-aseman purkua ole käsitelty missään kaupungin päättävässä toimielimessä, kuten kaupunginhallituksessa tai yhdyskuntalautakunnassa. Kaavoituksesta vastaava apulaispormestari Aleksi Jäntti ei ole kertonut, onko hän antanut ohjeistuksen valmistelusta suoran linjauksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuutettuna en voi ymmärtää, miksi kiistanalaista asemakaavaa on edes yritetty valmistella salassa. Demokraattisessa yhteiskunnassa tällaisen ei pitäisi olla mahdollista. Kiistanalaisistakin asioista on voitava keskustella, jotta päätöksissä voivat olla parhaita mahdollisia.

Kuvan mielenosoituksesta on ottanut Jukka Peltokoski.

Kannanotoistani tavara-aseman ja Morkun alueen kaavasta lisää

Mutkat suoriksi Tampereella. Kansan Uutiset 11.1.2018.  Painetun lehden PDF-versio.
Tampereen taisteella taas VR:n vanhan tavara-aseman kohtalosta. (Jutun verkkoversio)

Tavara-asemasta radiohaastattelussa.  Yle Tampereen iltapäivälähetys 29.12.2017. Itse äänitetty versio on kuunneltavissa täällä.

Uuden asemakaavan valmistelu alkaa: Puretaanko Tampereen suojeltu tavara-asema ja säästetäänkin seuraintalo Morkku? Ylen verkkouutinen 29.12.2017

Tavara-aseman tulevaisuudesta tulee vielä vaikea vääntö Tampereella – Tästä syystä purkaminen on vaikeaa. Aamulehti 29.12.2017

Tavara-asemaa uhkaa purku – suojelijat koolle. Vasen Kaista 29.12.2017

“Perusteet suojelulle ovat vankat” – Suoniemi ja Torkkola kutsuvat kansalaiskokoukseen tavara-aseman puolesta. Tamperelainen 27.12.2017

Tavara-aseman paikalle suunnitellaan 8-kerroksista taloa – “Olisiko aika kerätä uusi adressi?” Tamperelainen 27.12.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *