Joukkukoliikenteen tiedotuspuutteet kertovat muistakin viestintäongelmista

Kysyin syyskuussaTampereen kaupunginvaltuustossa, miten Tampereen joukkoliikenne korvaa asiakkaalle kortinlukulaitteen toimintahäiriöiden aiheuttamien yliveloituksen. Valtuustoaloite sai alkunsa yksittäisen kaupunkilaisen yhteydenotosta. Aiheesta uutisoi myös Yle elokuun lopussa.

Vastaus kyselyyni on selventävä ja kyseinen ongelma on poistunut. Silti hämmästelen edelleen joukkoliikenteen tiedotuskäytäntöjä. Vaikuttaa siltä, ettei tiedottamisessa oteta huomioon palveluiden käyttäjien näkökulmaa ja tiedon tarvetta. Joukkoliikenteeltä saamani tiedon mukaan ongelmasta ei tiedotettu, koska tiedottamisen ajateltiin herättävän turhaa huolta. Lisäksi sain vastauksen, että joukkoliikenteessä arvioitiin, ettei tiedotusta tarvita, koska Yle oli jo asiasta kertonut.

Ilmiö ei ole minulle viestinnän tutkijana outo. Niin julkisten kuin muiden organisaatioiden keskeinen ongelma on asiakasnäkökulman puuttuminen. Palveluiden käyttäjien, kaupunkilaisten näkökulma puuttuminen näyttäisi selittävän Tampereen kaupunginkin viestinnän puutteita. Olen valtuutettuna yrittänyt puuttua ongelmaan tekemällä valtuustoaloitteita ja -kyselyitä aiheista:

  • Aloite elokuussa 2018 Ikäihmisten palveluista tiedottamisen lähtökohdaksi asiakkaiden tiedontarve
  • Aloite toukokuussa 2015 Asumisen opas selkosuomeksi kehitysvammaisille nuorille
  • Kysely tammikuussa 2017 Tampereen kaupungin asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta

Näenkin joukkoliikenteen maksupäätteen virhetoiminnoista syntyneen keskustelun oireena laajemmasta viestintäkulttuurin muutoksen tarpeesta. Olisiko nyt aika ryhtyä toimiin kaupungin viestintäkulttuurin muuttamiseksi kansalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi.

Valtuustokysely  17.9.2018 Valtuustokysely koskien kortinlukulaitteiden toimintahäiriöiden aiheuttamien yliveloitusten korvaamista joukkoliikenteessä.

Valtuustokysely ja siihen annettu vastaus kaupungin sivuilla.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *