Hallituskriisi muuttaa sotea

Suomessa on hallituskriisi. Sen ratkaiseminen tarkoittaa joko muutoksia hallitusohjelmaan tai uusia eduskuntavaaleja. Uudet vaalit olisivat selvin tapa ratkaista kriisi. Ne antaisivat kansalaisille mahdollisuuden arvioida perusporvarihallituksen politiikkaa. Keskustan kannatus on kuitenkin sen verran alamaissa, ettei pääministeri Juha Sipilällä ole suurta intoa mittauttaa luottamustaan vaaleissa. Edessä voikin olla hallitusohjelman muuttaminen ruotsalaista kansanpuoluetta ja kristillisdemokraatteja miellyttävään suuntaan.

Olipa edessä uudet vaalit tai hallitusohjelman muutos, niin sosiaali- ja terveysuudistus, sote ei tule etenemään nykyisessä mallissaan eikä aikataulussaan. Hallituksen esitys sote-laeiksi on siirtynyt kuukausi kuukaudelta. Ennen hallituskriisiä kerrotun tiedon mukaan perustuslakivaliokunnan piti käsitellä sote-lakeja ennen juhannusta ja eduskunnan päättää niistä alkusyksystä. Näin ei tule käymään. Käytännössä se tarkoittaa, että uusien sote-lakien mukaan järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut eivät aloita toimintaansa vuoden 2019 alusta.

Nykymuotoisen soten viivästyminen on hyvä asia. Se antaa mahdollisuuden korjata valmistelussa olevan uudistusta, joka toteutuessaan sirpaloittaisi hoitoa, laskisi hoidon tasoa, heikentäisi palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kasvattaisi yhteiskunnan terveysmenoja.

Uusi hallitus, vaalien kautta tai ilman, antaa mahdollisuuden palata sosiaali- ja terveysuudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, joiden mukaan soten tulee vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveysuudistus on nyky-Suomen yksi suurimmista uudistuksista. Sen onnistuminen on mahdollista vain mikäli sen valmistelussa ovat mukana kaikki poliittiset tahot. Sote-uudistusta ei pidä viedä eteenpäin sen paremmin keskustan maakunnallisten tavoitteiden kuin kokoomuksen uusliberalistien unelmienkaan tahdissa. Hallituskriisi antaa myös mahdollisuuden palata aiempaan valmistelukäytäntöön, jossa kaikkien puolueiden kansanedustajista koottu parlamentaarinen ryhmä ei ainoastaan seuraa vaan myös ohjaa uudistusta. Poliittisesti laaja ja vahva asiantuntijaohjaus on edellytys sille, että Suomi saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen.

Kirjoitus on julkaistu myös Vasen Kaistan pääkirjoituksena  13.6.2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *