All posts by sinikka

Työnantaja ajoi yliopistolaiset lakkoon

Helsingin yliopiston lakko ei ollut sittenkään yllätys. Työsopimusneuvotteluja on käyty viime marraskuusta lähtien. Neuvottelut ovat edenneet tahmaisesti eikä Sivistystyönantajat, Sivista ole osoittanut minkäänlaista mielenkiintoa parantaa työn tekemisen edellytyksiä yliopistoissa. Työntekijöiden esityksiä ei ole edes haluttu kuunnella.

Jo pitkään on ollut selvää, että korotusten sijaan yliopistotyönantaja haluaa laskea yliopiston työntekijöiden palkkoja. Vaateet palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja opetustuntimääräysten niin sanottujen opetuskattojen poistamisesta merkitsevät enemmän työtä ja vähemmän palkkaa. Kaikesta sivistalaisesta uppiniskaisuudesta ja joustamattomuudesta huolimatta en olisi uskonut Sivistan niin täyttä vauhtia lakkokarille ajavan kuin se teki hylätessään valtakunnansovittelijan välitysehdotuksen.

Ehdotus oli hyvin maltillinen, yliopistolaisten näkökulmasta aika huono. Sopimuksessa työntekijät olisivat saaneet jaksotetut yleiskorotukset, jotka olisivat korotusten jaksotusten vuoksi tulleet yliopistotyönantajalle halvemmiksi kuin jo sovitut korotukset muille työnantajille. Valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei sisältänyt välittömiä muutoksia varsinaisiin työehtoihin suuntaan tai toiseen. Palkkausjärjestelmä olisi siirretty neuvoteltavaksi työryhmään. Jos sopua palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei olisi saatu, yksi palkankorotusten järjestelyerä olisi peruuntunut.

Sivista ei siis suostunut tuohon kohtuulliseen tarjoukseen vaan halusi ajaa työntekijät lakkoon. Toimintatapa on hämmentävä, mitä ihmettä sivistalaisten päissä oikein pyörii. Ihan tyhjääkö? Vai onko sittenkin kyse koventuneesta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, jota on rakennettu kilpailukykysopimuksin, aktiivimallein ja hyvinvointileikkauksin?

Yliopistolaiset ovat harkitsevaista, joku sanoisi jopa konservatiivista väkeä, joka on tottunut perusteltuihin päätöksiin. Yliopistoyhteisö on ainakin ihan viime aikoihin asti uskonut, että yliopiston arjessa pätevät samat päättämisen säännöt kuin tieteessäkin. Paras ja perustelluin ehdotus tulkoon päätökseksi. Naivia ehkä, mutta vuosisataiseen tieteen tekemiseen perustuvaa.

Sivistan uppiniskaisuudella saattaakin olla yhtä työehtosopimusta kauaskantoisemmat seuraukset. Ylikävely, jota tamperelainen korkeakouluyhteisö on saanut kokea jo säätiöyliopiston perustamispuuhissa, vähentää yliopistolaisten sitoutumista. Juuri tuo työhön, tutkimukseen ja opetukseen sitoutuminen on ollut yliopistotyönantajan paras voimavara. Sen varassa yliopisto on kannuksensa hankkinut. Työtään rakastavat yliopistolaiset ovat paiskineet töitä tunteja laskematta ja toisinaan jopa palkatta. Tästä voimavarasta työanantajan kannattaisi pitää kiinni eikä murentaa sitä.

Kuvan on ottanut Riikka Taavetti Helsingin yliopiston lakkopäivänä 28.2.2018.

Kirjotus on julkaistu myös Vasen Kaistan kolumnina 28.2.2018.

Vallasta eikä kulttuurieroista on kyse yliopiston johtosäännössä

Kulttuuriset erot ovat viime viikolla saaneet uuden ja oudon merkityksen. Julkisessa keskustelussa Tampereen korkeakoulujen yhdistymisestä puheella kulttuurisista eroista on yritetty vähätellä Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen saamaa kritiikkiä ja siirtää huomio pois varsinaisesta asiasta, yliopiston itsehallinnosta. Ydinkysymys on, kuka päättää yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta ja opetuksesta.

Suomen perustuslain mukaan suomalaisissa yliopistoissa on tutkimuksen ja opetuksen vapaus. Vaikka yliopiston hallitus ei suoraan päätä, mitä tutkitaan ja opetetaan, niin päättämällä yliopiston rahanjaosta hallitus myös ohjaa tutkimuksen ja opetuksen suuntaa. Miten voimavarat jaetaan eri alojen kesken? Painotetaanko rahan jaossa aloja, joista katsotaan saatavan nopeasti taloudellista hyötyä? Pelko talouden ylivallasta ei ole tuulesta temmattu. Tampereen teknillisen yliopiston viime vuosien lukuisat yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstön irtisanomiset ovat osoittaneet rahan vallan.

Yliopistoyhteisön näkemyksiä on yritetty vähätellä myös puhumalla kiistasta. Eri näkemysten esittäjät on asemoitu riitelijöiksi, joita opetusministeriön kansliapäällikön Anita Lehikoisenkin on pitänyt ojentaa. Asiantuntijoiden perustellusta kritiikistä on tehty osa riitelyä, mikä on mahdollistanut kritiikin sisällön sivuuttamisen mediajulkisuudessa. Tällainen kiistapuhe on journalismille tyypillistä, mutta silti laiskaa journalismia.

Mediajulkisuuden puheenvuoroja olisi voinut itse kukin ruotia inasen tarkemmin. Tämänpäiväinen Aamulehti siteeraa Tampereen teknillisen yliopiston dekaania Heli Harrikaria, joka väittää, ettei jaettu vastuu ole kenenkään vastuuta. Harrikari siis kannattaa diktatuuria, jossa valta ja vastuu on yhdellä eikä demokratiaa, jossa valta ja vastuu on jaettu. Harrikarin käsittämätön väite oli ehkä journalismin tasapuolisuusvaateen vuoksi pakko asettaa rinnan johtosäännöstä käydyn kuulemistilaisuuden muiden puheenvuorojen kanssa, sillä johtosääntöluonnosta puolustavia, perusteltuja puheenvuoroja oli erittäin vähän. Tuosta tasapuolisuusvaateesta olisi voinut tinkiäkin ja kyseenalaistaa koko väitteen.

Valitettavan samalla, kritiikittömällä tavalla julkisuudessa on käsitelty siirtymäkauden hallituksen puheenjohtajan Marja Makarowin väitteitä. Makarow on muun muassa totuudenvastaisesti väittänyt, että lain mukaan säätiöyliopistolla tulee olla hallitus, jossa on seitsemän ulkopuolista jäsentä. Media ei myöskään tarttunut Makarowin väitteisiin, joiden mukaan yliopistoyhteisöllä olisi ollut hyvät mahdollisuudet osallistua uuden yliopiston rakentamistyöhön.

Teksti on julkaistu myös Vasen Kaistassa 10.2.2018  kolumnina otsikolla Yliopiston johtosääntö: kulttuuripuhe kätkee vallan

Kuva on otettu 8.2.2018 Tampereen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden ulosmarssista.  Yliopistolaisten itsehallinnon puolustusta käsiteltiin laajasti mediassa, juttuihin linkkejä mediassa-sivulla.

Nimettömien joukkohautojen häpeä

Tammikuun lopussa tuli kuluneeksi sata vuotta Suomen sisällissodan syttymisestä. Alle neljä kuukautta kestäneessä sodassa kuoli yli 36 000 ihmistä. Suurin osa uhreista, yli 13 000, oli vankileireillä nälkään ja tauteihin kuolleita punaisia. Taisteluissa kaatui 9 403 ihmistä. Sodan aikana ja sen jälkeen teloitettiin, ammuttiin ja murhattiin 9 720 ihmistä. Heistä enemmistö, 7 370, oli punaisia. Syyttä ei ole Suomen sisällissotaa sanottu yhdeksi Euroopan verisimmistä sodista.

Sisällissotaa on tutkittu paljon, silti sodan punaisten uhrien kohtaloita on selvitetty vasta 1990-luvulla. Heikki Ylikankaan Suomen sotasurmat -tutkimuksessa selvitettiin sodan uhrien nimet, kuolintavat ja -paikat. Punaisten hautamerkkejä kartoitettiin vasta tällä vuosituhannella Ulla-Maija Peltosen Muistin paikat -tutkimuksessa. Työväenmuseo Werstaan ylläpitämässä tietokannassa on tällä hetkellä tiedot 277 punaisten muistomerkistä. Valtaosa näistä muistomerkeistä on pystytetty punaisten hauta- ja teloituspaikoille.

Hävinneiden ja heidän jälkeläistensä rankaiseminen jatkui sodan jälkeen vuosikymmeniä. Vainajien näkyvä muistelu oli punaisten uhrien läheisiltä kielletty. Omaisten pystyttämät muistomerkit hävitettiin. Näin kävi muun muassa vuonna 1923 Hämeenlinnan Ahvenistolla, kun poliisi räjäytti omaisten pystyttämän patsaan. Muistomerkkien pystyttämisestä tuli luvallista vasta toisen maailman sodan jälkeen. Vain joissakin muistomerkeistä on vainajien nimiä. Lähes kaikkien punaisten uhrien viimeinen leposija on yhä edellee nimetön joukkohauta.

Sisällissodan pahimmat arvet ovat sadassa vuodessa umpeutuneet. Silti sodan uhreista ja varsinkin sodan jälkeisistä hävinneiden teurastuksista vaietaan. Sisällissodan jäljet eivät edelleenkään näy katukuvassa. Talojen seinissä ei ole laattoja, jossa kerrottaisiin rakennusta käytetyn sisällissodan aikana vankilana. Jääkärikatuja on Suomessa useita. Punakaartilaisentie odottaa vielä nimeämistään.

Tänään ymmärrämme sodan syitä ja seurauksia aiempaa paremmin. Enää ei ole tarvetta osoitella syyllisiä eikä kohottaa sankareita. Sisällissota on kuitenkin merkittävä osa itsenäisen Suomen historiaa. Se on osa mennyttä, josta nykyisyys kasvaa eikä sotaa ole syytä painaa unohduksiin. Sodan julmuuksien häpeä ei katoa vaikenemalla vaan tunnustamalla hävinneiden tuska ja muistamisen merkitys.Tunnustuksen ja häpeän purun voisi aloittaa antamalla vähän enemmän tilaa hävinneille. On aika nähdä nimettömät kapinalliset ihmisinä, joita kunnioitettiin ja rakastettiin ja joita tahdotaan muistaa. On aika päättää nimettömien joukkohautojen kansallinen häpeä.

Kuva on otettu jouluaattona 2017 Akaan Viialassa  punaisten Kitulan muistomerkillä

Tektsti on julkaistu myös Vasen Kaistan pääkirjoituksena 27.1.2018

Kuka päätti tavara-aseman purkuaikeesta?

Osallistuin Pro tavara-asema -liikkeen mielenilmaukseen  paitsi tavara-aseman suojeluliikkeen aktiivina myös kaupunginvaltuutettuna, sillä en hyväksy Tampereen kaupungin yrityksiä salata asiakirjoja ja suitsia julkista keskustelua ja piilotella päätöksentekoa.

Julkisuuteen joulun alla ilmestyneistä viranomaisneuvottelujen ennakkoaineistoista on käynyt ilmi, että päätös kiistanalaisen asemakaavan valmistelun lähtökohdista on tehty kaavan ohjausryhmässä. Pyysin Tampereen kaupungilta johtaja Mikko Nurmiselta ohjausryhmän marraskuun kokouksen muistiota, sillä arvelin linjauspäätöksen tehdyn tuossa kokouksessa. Sain muistion, mutta samalla minua kiellettiin jakamasta sitä edelleen.

Tulkitsen julkisuuslakia eri tavoin kuin Tampereen kaupunki, joka pitää ohjausryhmän muistiota arkistosäännön perusteella ei-julkisena. Kaupunki katsoo, että muistio ei ole julkinen koska sitä ei arkistoida. Pidän tulkintaa erheellisenä, sillä julkisuuslain perusteella viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ellei ole erityistä syytä salassa pitoon ole.

Julkisuuslaki  kuudes pykälä, kahdeksas momentti määrää:   

(…) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu”.

Myös valmisteluasiakirjat silloin kun ne koskevat merkittävää asiaa ovat julkisia. Vaikka kyse olisikin sisäisen työskentelyn asiakirjasta, sen on julkinen, koska muistio liittyy kiinteästi päätöksenteon valmisteluun ja merkittävään suunnitelmaan. Tällaista asiakirjaa ei yleensä voida pitää sisäisen työskentelyn asiakirjana. Julkisuus lain kuudes pykälä, viides momentti toteaa keskeneräisten asioiden asiakirjoista:

Tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Minusta on hämmentävää, ettei Ratapihankadun suoraa linjausta ja tavara-aseman purkua ole käsitelty missään kaupungin päättävässä toimielimessä, kuten kaupunginhallituksessa tai yhdyskuntalautakunnassa. Kaavoituksesta vastaava apulaispormestari Aleksi Jäntti ei ole kertonut, onko hän antanut ohjeistuksen valmistelusta suoran linjauksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuutettuna en voi ymmärtää, miksi kiistanalaista asemakaavaa on edes yritetty valmistella salassa. Demokraattisessa yhteiskunnassa tällaisen ei pitäisi olla mahdollista. Kiistanalaisistakin asioista on voitava keskustella, jotta päätöksissä voivat olla parhaita mahdollisia.

Kuvan mielenosoituksesta on ottanut Jukka Peltokoski.

Kannanotoistani tavara-aseman ja Morkun alueen kaavasta lisää

Mutkat suoriksi Tampereella. Kansan Uutiset 11.1.2018.  Painetun lehden PDF-versio.
Tampereen taisteella taas VR:n vanhan tavara-aseman kohtalosta. (Jutun verkkoversio)

Tavara-asemasta radiohaastattelussa.  Yle Tampereen iltapäivälähetys 29.12.2017. Itse äänitetty versio on kuunneltavissa täällä.

Uuden asemakaavan valmistelu alkaa: Puretaanko Tampereen suojeltu tavara-asema ja säästetäänkin seuraintalo Morkku? Ylen verkkouutinen 29.12.2017

Tavara-aseman tulevaisuudesta tulee vielä vaikea vääntö Tampereella – Tästä syystä purkaminen on vaikeaa. Aamulehti 29.12.2017

Tavara-asemaa uhkaa purku – suojelijat koolle. Vasen Kaista 29.12.2017

“Perusteet suojelulle ovat vankat” – Suoniemi ja Torkkola kutsuvat kansalaiskokoukseen tavara-aseman puolesta. Tamperelainen 27.12.2017

Tavara-aseman paikalle suunnitellaan 8-kerroksista taloa – “Olisiko aika kerätä uusi adressi?” Tamperelainen 27.12.2017