Ammatillisen koulutuksen leikkausten vastainen mielennosoitus Tampere 22.8.2016 kuva Pentti Hänninen

Leikkaukset vaarantavat oikeutta ammattioppiin

Perusporvarihallitus leikkaa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa. Peruskoulunsa päättäville nuorille ja uutta ammattia etsiville aikuisille leikkaukset merkitsevät opiskelumahdollisuuksien kaventumista ja opetuksen tason heikentymistä. Tänä vuonna ammatillisessa koulutuksessa on aloittanut  45 000 uutta opiskelijaa. Mikäli leikkaukset toteutetaan, niin ensi vuonna ammatillisessa koulutuksessa on aloituspaikkoja 40 prosenttia vähemmän. Yli 18 000 nuorta ja aikuista jäisi ilman koulutuspaikkaa. Lue lisää

vanha tavara-asema

Ratapihankadun mutka säästäisi miljoonat

Tampereen kaupunginvaltuuston päätös siirtää vanha tavara-asema oli kompromissi, joka mahdollisti tavara-aseman säilyttämisen. Tuolloin päätöstä tehtäessä siirron hinnaksi arvioitiin 1,6 miljoonaa euroa. Nyt kustannukset ovat kaksinkertaistuneet ja hinta-arvio on 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsittelee tänään kokouksessaan vanhan tavara-aseman siirron tavoitehinnan nostamista 3,2 miljoonaan euroon. Monet kaupunkilaiset ihmettelevät ja syyttävät tavara-aseman säilyttämistä ajanutta kansanliikettä kaupungin rahojen tuhlaamisesta. Syytös Lue lisää

Epäpomo simputtaa

Kuusi vuotta yli tuhannen akavalaisen pääluottona on opettanut kaikenlaista. Ei tehrä tästä isoo numeroo, hoiretaan vaan asia järjestykseen -perusasenne on auttanut monen solmun selvittämisessä. Tiukkoja umpisolmuja on tullut eteen onneksi vain harvakseltaan. Yliopistolaiset, niin työntekijät kuin pomotkin, ovat luovia ja joustavia ongelmanratkaisijoita, jotka yleensä osaavat erottaa turhat pilkut olennaisista. Matkan varrella on tullut vastaan myös Lue lisää

Pelottavaa hoitoa - Valvira töihin

Tällä viikolla  julkaistu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran selvitys kertoo, että 93 prosenttia kyselyyn vastanneista vanhustenhuolloin työntekijöistä on havainnut työyksikössään kaltoinkohtelua. Luku on pelottavan suuri siitäkin huolimatta, etteivät kyselyn tulokset kerro kaikkien vanhustenhuollon yksiköiden toimintatavoista. Raportissa kaltoinkohtelu on määritelty laajasti miksi tahansa luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaksi teoksi tai tekemättä jättämiseksi, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, Lue lisää