Epäpomo simputtaa

Kuusi vuotta yli tuhannen akavalaisen pääluottona on opettanut kaikenlaista. Ei tehrä tästä isoo numeroo, hoiretaan vaan asia järjestykseen -perusasenne on auttanut monen solmun selvittämisessä. Tiukkoja umpisolmuja on tullut eteen onneksi vain harvakseltaan. Yliopistolaiset, niin työntekijät kuin pomotkin, ovat luovia ja joustavia ongelmanratkaisijoita, jotka yleensä osaavat erottaa turhat pilkut olennaisista. Matkan varrella on tullut vastaan myös Lue lisää

Pelottavaa hoitoa - Valvira töihin

Tällä viikolla  julkaistu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran selvitys kertoo, että 93 prosenttia kyselyyn vastanneista vanhustenhuolloin työntekijöistä on havainnut työyksikössään kaltoinkohtelua. Luku on pelottavan suuri siitäkin huolimatta, etteivät kyselyn tulokset kerro kaikkien vanhustenhuollon yksiköiden toimintatavoista. Raportissa kaltoinkohtelu on määritelty laajasti miksi tahansa luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaksi teoksi tai tekemättä jättämiseksi, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, Lue lisää

Kymmenen askelta vasemmistoliiton nousuun kirjanen 700

Jäsenistä voimaa

Vasemmistoliiton menestyksen perusta on jäsenissä. Kymmenellä tuhannella jäsenellä on paljon voimaa ja toimintakykyä kääntämään kannatus nousuun, Mutta onko tahtoa riittävästi? Innostaako puoluetoiminta jäseniä? Tuntevatko jäsenet, että heidän näkemyksillään, tiedoillaan ja taidoillaan on tarvetta vasemmistoliitossa. Puolueen toiminnan perusta on jäsenten vapaaehtoistyössä ja jokaisen yksittäisen jäsenen halussa käyttää aikaansa vasemmiston toimintaan. Puoluetyöhön osallistumisen vaikuttimet ovat moninaiset, mutta Lue lisää

Verkkolehdillä lisää näkyvyyttä

Valtajournalismilla on vakiintuneet juttuaiheet, lähteet ja kertomisen tavat. Vasemmiston tavanomaiset toimet ylittävät harvoin alueellisenkaan valtamedian uutiskynnystä. Käytännössä vasemmiston näkemykset ja tekemiset voivat jäädä täysin uutispimentoon. Pahimmillaan edes omat jäsenet eivät tiedä, millaista politiikkaa vasemmistolaiset alueella tekevät.  Pirkanmaan vasemmisto kyllästyi näkymättömyyteensä syksyllä 2013 ja perusti verkkolehti Vasen Kaistan. Ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin ennen muuta alueen vasemmiston sisäisen Lue lisää