Kirkkaimmilla tavoitteilla ihanteista käytäntöön

Puolueiden kannatusmahdollisuuksia selvittäneiden tutkimusten mukaan vasemmistoliitto voisi yli kaksinkertaistaa kannatuksensa, jos ne ihmiset, jotka kannattavat puolueen arvoja äänestäisivät vasemmistoliiton ehdokkaita vaaleissa. Eduskuntavaaleissa se tarkoittaisi lähes 15 prosentin kannatusta ja puolta miljoonaa äänestäjää. Toistaiseksi kannatuksen kasvun mahdollisuus on jäänyt toteutumatta. Mahdolliset kannattajat eivät näytä luottavan vasemmistoliiton kykyyn saada hyvien arvojen mukaisia tavoitteita eteenpäin vaan valitsevat vaaleissa Lue lisää

Rutiinit luistaviksi – toimintakäsikirja verkkoon

 Merkittävä osa poliittisen puolueen työstä on ylläpitäviä ja toimintaa mahdollistavia järjestötöitä, kokousten valmistelua ja päätösten toimeenpanoa, taloudenhoitoa, jäsenpalveluita, sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien ylläpitoa sekä vaaleihin liittyvää organisointi- ja paperityötä. Osa näistä rutiineista on välttämättömiä. Mutta joukossa on varmasti sellaisiakin, joita voisi tehdä nykyistä kevyemmin ja vapauttaa toimintavoimat poliittiseen vaikuttamistyöhön. Vasemmistoliitolla on maanlaajuinen piiri-, kunnallisjärjestö- ja Lue lisää

Jäsenten puolueessa lisää luottamusta

Vasemmistoliitto on jäsentensä puolue.  Ainakin minulle jäsenten puolue merkitsee kahta asiakokonaisuutta, jotka perustuvat luottamukseen. Ensinnäkin on kyse jäsenten osallistumista puolueen toimintaan ja  päätöksentekoon. Toiseksi  jäsenten puolueella ymmärrän  puolueen vaikutusvallan rakentumista  jäsenten ja heidän toimintansa varaan. Puolueen on syytä luottaa jäseniinsä entistä enemmän. Jäsenten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia vasemmistoliitossa on syytä laajentaa, syventää ja monipuolistaa.  Puolueen puheenjohtajasta Lue lisää

Moninaisuudessa on vasemmiston voima

Vasemmiston kannatustappioiden kirvellessä unohtuu usein, että vasemmistoliitto on  jäsentensä puolue. Kaikkien jäsenten. Monenlaisten jäsenten, joilla kaikilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua puolueen toimintaan ja päätöksentekoon. Myös vasemmistoliiton kannattajat ovat monenlaisia ja tahtovat vasemmistolta eri asioita. Yhdelle olennaista on työntekijöiden edunvalvonta, toinen tahtoo pysäyttää ilmastonmuutoksen, kolmas on huolissaan hyvinvointipalveluista, neljäs vaatii lisää työpaikkoja, viidettä kiinnostaa maailmanlaajuiset Lue lisää