Tasa-arvo ei hokemilla edisty

Tasa-arvo on vakiintunut osaksi yhteiskunnallista puhetta. Naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua pidetään usein niin itsestään selvänä, ettei sen eteen tarvitse tehdä enää töitä. Näin ei kuitenkaan ole. Tasa-arvoa on toki edistetty yli 150 vuotta, mutta edelleen naisiä ja miehiä kohdellaaan eri tavoin, eriarvoisestikin. Eriarvoisuutta ei ole helppo nähdä. Vielä vaikeampaa on tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia tekijöitä. Lue lisää

Näsinkallion liittymä: selvitys ennen päätöstä

Tampereen keskustassa autoilevat ovat Rantatunnelin avaamiseen jälkeen olleet näreissään. Aamun ja illan vilkkaimpina tunteina Satakunnankadulla on ruuhkaa ja muuallakin liikenne jumittaa. Ärtymys on ymmärrettävää, kukapa haluaisi pitkittää työpäiväänsä takkuavan liikenteen vuoksi. Ensimmäisten viikkojen jälkeen keskusta-autoilijat ovat löytäneet uusia reittejä, muuttaneet kulkuaikojaan ja ruuhkakin on helpottanut. Autoilijoiden ärtymys tai joku muu yksittäinen asia ei saa kuitenkaan Lue lisää

Tampereesta hyvinvoinnin mallikaupunki

Hyvä tamperelainen Kirjoitan sinulle, koska olen huolissani, mitä kotikaupungillemme Tampereelle tapahtuu tulevaisuudessa. Vaikka kaupunkimme on monella tapaa hyvä paikka asua, niin yhä moni asia kaipaisi kohennusta. Säästöt ja leikkaukset ovat heikentäneet kaupungin palveluita jopa niin paljon, että kaupunkilaiset kokevat jäävänsä vaille välttämättömiä palveluita. Moni vanhus ja pitkäaikaissairas pelkääkin jäävänsä riittävää hoivaa ja hoitoa vaille. Palveluiden Lue lisää

Mahdoton tehtävä

Vaalit ovat valintaa. Monta valintaa on jo tehty ennen kuin kansalaiset pääsevät tekemään  valintaansa ja päättämään, ketkä päättävät kotipaikan asioista seuraavat neljä vuotta. Ehdokkaan näkökulmasta vaaleissa tai paremminkin vaalikampanjoissa kaikkein vaikeimpia valintoja on vaalisloganista päättäminen. Muutamaan sanaan pitäisi pystyä tiivistämään paitsi periaatteet, jotka ohjaavat poliittista toimintaa, myös kaikki asiat, joihin haluaa vaikuttaa. Sanoisinko ylivoimainen tehtävä. Lue lisää